Fortroligheds politik


Fortroligheds politik for Maria's Deli

Betingelser for brug

Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. ansvarsfraskrivelse og immatterielle rettigheder. Du bedes læse betingelserne omhyggeligt igennem, da de gælder for enhver brug af hjemmesiden. Desuden gør vi opmærksom på, at vi forbeholder os ret til at ændre i disse betingelser.

Indhold

Maria's Deli bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. Maria's Deli har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. Maria's Deli garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

Ansvarsbegrænsning

Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. Maria's Deli fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og Maria's Deli kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Maria's Deli bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men Maria's Deli kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Immaterialle rettigheder

Hjemmesiden og dens indhold er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder tilhørende Maria's Deli. Enhver form for ændring, kopiering, reproduktion, videredistribution, offentliggørelse, kommerciel udnyttelse m.v. af hjemmesidens indhold er en krænkelse af Maria's Deli rettigheder, medmindre der er indhentet en skriftlig tilladelse fra Maria's Deli.

Alle varemærker og logoer på hjemmesiden tilhører Maria's Deli. Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte marketing på adressen info@marias-deli.dk.